ออกแบบร้านเครื่องดื่ม
tea shop design
ออกแบบร้านเครื่องดิ่ม ชา กาแฟ
ออกแบบร้านชา

ออกแบบร้านชา เครื่องดื่ม กาแฟ เบเกอรี่

ขนาดพื้นที่ : 30 ตารางเมตร

สถานที่ : เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี