ออกแบบร้านอาหารในเซ็นทรัล
restaurant design
บริษัท รับออกแบบและตกแต่งร้านอาหาร
รับออกแบบร้านอาหาร
ออกแบบร้านอาหารอินเดีย

ออกแบบร้านอินเดีย ของเบเกอรี่ เครื่องดื่ม ชากาแฟ

ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร

สถานที่ : เซ็นทรัล พัทยา