ชานมไข่มุก:Happy Tea

Contact Name : ชื่อผู้ติดต่อ (required)

Contact Phone : เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ (required)

Contact Email : อีเมลล์ (required)

Store Type : ประเภทร้านค้า(required)

Store Size : ขนาดพื้นที่ร้านค้า

Your Message:ข้อความ