ร้านจำหน่าย สินค้าเพื่อความงาม พื้นที่โดยรวม 96 ตารางเมตร