ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้าไอที อ.แกลง จังหวัดระยอง

พื้นที่โดยรวม 96 ตารางเมตร

อาคารพาณิชย์ ปรับปรุงจากร้านเดิม เพื่อความทันสมัยมากขึ้น