mk_001 mk_002 mk_003 mk_004
mk_005 mk_006 mk_007 mk_008

ออกแบบร้านร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม

พื้นที่ 12 ตารางเมตร

สถานที่ ซีคอนบางแค