รับเหมาตกแต่งร้าน_01

รับเหมาตกแต่งร้าน_02

รับเหมาตกแต่งร้าน_06

รับเหมาตกแต่งร้าน_05

รับเหมาตกแต่งร้าน_04

รับเหมาตกแต่งร้าน_03

รับเหมาตกแต่งร้านค้า The Kafestol coffee

สถานที่ : จ.กาญจนบุรี

ระยะเวลาในการส่งมอบการ : 20 วัน