sugar moustache_v4-0001

sugar moustache_v4-0002

sugar moustache_v4-0003

sugar moustache_v4-0005

ออกแบบร้าน จำหน่ายเคสโทรศัพท์มือถือ, เสื้อทีเชิ๊ต

สถานที่ : สยามสแควร์ วัน

ขนาดพื้นที่ : 28 ตารางเมตร