ten ten bekery shop_02

ten ten bekery shop_03

ten ten bekery shop_04

ten ten bekery shop_05

ten ten bekery shop_01

ออกแบบร้าน เบเกอรี่ Ten Ten

ขนาดพื้นที่ :  24 ตารางเมตร

สถานที่ : กาญจนบุรี