otop shop_01

otop shop_02

otop shop_03

otop shop_06otop shop_08

otop shop_07

otop shop_09

otop shop_11

otop shop_12

otop shop_13

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป และศูนย์ของฝาก  OTOP , VEEYADA

สถานที่ :  จ.ภูเก็ต

ขนาดพื้นที่ :  850 ตารางเมตร

ระยะเวลาส่งมอบงาน :  35 วัน