BBT@YPM_02-0004

BBT@YPM_02-0005

BBT@YPM_02-0006

BBT@YPM_02-0002

ออกแบบร้าน ชานมไข่มุก Bubble T Bar

ขนาดพื้นที่ :  30 ตารางเมตร

สถานที่ : โครงการ  Yodpiman River Walk