fruitti kingdom_002

fruitti kingdom_003

fruitti kingdom_004

fruitti kingdom_006

fruitti kingdom_001

ร้านจำหน่ายผลไม้ Fruitti Kingdom

ขนาดพื้นที่ : 48 ตารางเมตร

สถานที่ : CDC