ร้านเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน SK_stationary_002

ร้านเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน SK_stationary_003

ร้านเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน SK_stationary_004

ร้านเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน SK_stationary_005

ร้านเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน SK_stationary_006

ร้านเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน SK_stationary_007

ร้านเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน SK_stationary_008

ร้านเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน SK_stationary_001

ออกแบบร้าน จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน และสำนักงาน

สถานที่ : อ.เมือง จ.เชียงราย

ขนาดพื้นที่ : 350 ตารางเมตร