ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านของฝากและสินค้าโอทอป_002

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านของฝากและสินค้าโอทอป_003

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านของฝากและสินค้าโอทอป_004

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านของฝากและสินค้าโอทอป_005

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านของฝากและสินค้าโอทอป_006

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านของฝากและสินค้าโอทอป_008

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านของฝากและสินค้าโอทอป_009

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านของฝากและสินค้าโอทอป_010

ตกแต่งและผลิตเฟอร์นิเจอร์ศูนย์ของฝากและสินค้าโอทอป

ขนาดพื้นที่ :  800 ตารางเมตร

ระยะเวลาส่งมอบงาน : 40 วัน