decoration res_07

decoration res_09

decoration res_08

decoration res_01

decoration res_06

decoration res_10

 

ตกแต่งภายในร้านอาหาร ตำไม่หยุด

สถานที่ : โครงการ The Hub รังสิต

ระยะส่งมอบงาน : 25 วัน