bakery shop design_02

bakery shop design_01

bakery shop design_04

bakery shop design_05

bakery shop design_03

ออกแบบร้านขายเบเกอรี่และเครื่องดื่ม

ขนาดพื้นที่ : 35 ตารางเมตร

สถานที่ : บางเขน