frozen food shop design_03

ตกแต่งร้านสินค้าแช่แข็ง

frozen food shop design_04

โชว์รูมขายสินค้าแช่แข็ง

frozen food shop design

ร้านขายสินค้าแช่แข็ง

frozen food shop design_01

ร้านอาหารแช่แข็ง

ออกแบบร้านอาหารแช่แข็ง

ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร

สถานที่ : สมุทรปราการ