crepe-shop-design_03

crepe-shop-design_05

crepe-shop-design_06

crepe-shop-design_01

ออกแบบร้านเครป ขนม เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม

ขนาดพื้นที่ : 48 ตารางเมตร

สถานที่ : The Plaza ฉะเชิงเทรา