Portfolio

July 29, 2015

ตกแต่งร้านเครื่องประดับ IRISTA เมกา บางนา

ตกแต่งภายในร้านเครื่องประดับ IRSITA สถานที่ : เมกา บางนา ระยะส่งมอบงาน : 25 วัน
July 22, 2015

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง Cosmetic Shop

ออกบบร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง และ Skin care ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร สถานที่ :  
July 22, 2015

ตกแต่งภายในร้านเครื่องสำอาง คอสเมติค

ตกแต่งร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง Chris Brown สถานที่ : พลัส มอลล์ บางใหญ่ ระยะส่งมอบงาน : 15 วัน
July 22, 2015

ตกแต่งร้านรองเท้า Shoe Story @เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

ตกแต่งภายในร้านรองเท้า Shoe Story สถานที่ : เซ็นทรัล ลาดพร้าว ระยะส่งมอบงาน : 15  วัน
July 16, 2015

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง @SV Cosmetic เดอะ มอลล์ ท่าพระ

  ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง ขนาดพื้นที่ : 90 ตารางเมตร สถานที่ : เดอะ มอลล์ ท่าพระ
July 16, 2015

ออกแบบร้านเบเกอรี่ @เซ็นทรัล เวสท์เกต

ออกแบบร้านเบเกอรี่ ขนาดพื้นที่ : 30 ตารางเมตร สถานที่ :เซ็นทรัลเวสท์เกต Central WestGate
July 16, 2015

ออกแบบร้านไอศครีม @ ซีคอน บางแค

ออกแบบร้านไอศครีม ขนาดพื้นที่ : 32 ตารางเมตร สถานที่ : ซีคอน บางแค
July 14, 2015

ออกแบบร้านสินค้าออแกนิค Herb Collection@พัทยา

July 14, 2015

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง @Plus Mall บางใหญ่

ร้านเครื่องสำอาง ขนาดพื้นที่ : 30 ตารางเมตร สถานที่ : พลัส มอลล์ บางใหญ่
July 14, 2015

ออกแบบร้านรองเท้า @เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ร้านรองเท้าสไตล์ญี่ปุ่น ขนาดพื้นที่ : 12 ตารางเมตร สถานที่ : เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว    
July 1, 2015

ออกแบบร้าน mini mart

ออกแบบร้านขายสินค้าของฝาก ร้านมินิมาร์ท ร้านสินค้าสะดวกซื้อ ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร สถานที่ : กทม
July 1, 2015

ออกแบบร้านเครื่องประดับ @โครงการ Box Space รัชโยธิน

ออกแบบร้านเครื่องประดับ ขนาดพื้นที่ : 12 ตารางเมตร สถานที่ : Box Space  รัชโยธิน