Portfolio

December 18, 2012

งานตกแต่งร้านรองเท้า Rockport @ เมกา บางนา

ตกแต่งภายในร้านค้า ร้านรองเท้า Rock port รายละเอียดงาน คือรีโนเวทพื้นที่ใหม่ ทำระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ  และเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมด สถานที่ เมกา บางนา พื้นที่โดยรวม 80 ตารางเมตร ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 12 วัน
December 3, 2012

งานตกแต่งร้านรองเท้า Clarks @เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ท

งานตกแต่งภายในร้าน รองเท้า Clarks  สถานที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่แอร์พอร์ท รายละเอียดงาน รื้องานระบบและร้านค้าใหม่ทั้งหมด ทำงานระบบโครงสร้างใหม่ทั้งหมด รวมทั้งงานแอร์ ระบบไฟฟ้า ฝ้า  และงานเฟอร์นิเจอร์ ระยะเวลาส่งมอบงาน 30 วัน
December 3, 2012

ตกแต่งร้าน ชานมไข่มุก Bubble milk tea @เซ็นทรัล ลำปาง

งานตกแต่งร้านค้า ชานมไข่มุก Bubble T. Bar สถานที่เซ็นทรัล ลำปาง รายละเอียดงาน ทำโครงสร้างภายใน ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ และงานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ระยะเวลาในาการส่งมอบงาน 30 วัน
November 14, 2012

ออกแบบร้านรองเท้า Rockport @Mega Bangna

ออกแบบร้านรองเท้า Rock port พื้นที่โดยรวม 70 ตารางเมตร
November 14, 2012
ร้านขนม

ออกแบบร้านขนม Mrs. fields @ เซ็นทรัลเวิลด์

ออกแบบร้าน mrs. fields พื้นที่ขนาด : 30 ตารางเมตร สถานที่ : เซ็รทรัลเวิลด์
November 14, 2012

ออกแบบร้านชานมใข่มุก Bubble T. Bar

ออกแบบ พร้อมตกแต่ง ร้านชานมใข่มุก พื้นที่โดยรวม 70-80 ตารางเมตร รายละเอียดของงาน ทำงานระบบทั้งหมด พร้อมงานระบบไฟฟ้า ก่อสร้าง ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 30 วัน
November 14, 2012

ออกแบบร้านชานมใข่มุก Bubble t.Bar

ออกแบบ พร้อมตกแต่ง ร้านชานมใข่มุก พื้นที่รวม 40 ตารางเมตร ระยะก่อสร้าง พร้อมส่งมอบงาน 20 วัน
October 26, 2012

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง @ชลบุรี

October 26, 2012

ออกแบบร้านจิลเวอรี่ @เมเจอร์รัชโยธิน

October 26, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง @เซ็นทรัล ขอนแก่น

October 26, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้าสปา @สมุย

October 12, 2012

ออกแบบร้านจำหน่าย ชุดนักเรียน

ออกแบบร้านอุปกรณ์ เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ชุดเครื่องแบบ ขนาดพื้นที่ : 100 ตารางเมตร สถานที่ : จ. สระแก้ว