Portfolio

June 6, 2014

ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง SV Cosmetics @ The Mall ท่าพระ

ออกแบบร้านขายเครื่องสำอาง SV Cosmetics ขนาดพื้นที่ : 95 ตารางเมตร สถานที่ : เดอะ มอลล ท่าพระ
June 6, 2014

ออกแบบร้านกาแฟ Matcha Cafe @บางละมุง ชลบุรี

ออกแบบร้านกาแฟ Matcha cafe ขนาดพื้นที่ :  22 ตารางเมตร สถานที่ : บางละมุง จ.ชลบุรี
June 3, 2014

ออกแบบร้านกาแฟ

ออกแบบร้านกาแฟ ขนาดพื้นที่ 32 ตารางเมตร
May 29, 2014

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม นมสด @นัดเดทนมสด

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม นัดเดท นมสด ขนาดพื้นที่ : 20 ตารางเมตร
May 29, 2014

ออกแบบ สถาบันกวดวิชา @Smart Tutor

ออกแบบ สถาบันกวดวิชา ขนาดพื้นที่ : 32 ตารางเมตร
May 26, 2014

ออกแบบคลีนิค สบายดีคลีนิค

ออกแบบคลีนิค  สบายดี คลีนิค ขนาดพื้นที่ : 32 ตารางเมตร  
May 26, 2014

ออกแบบร้านจำหน่ายเสื้อผ้า

ออกแบบร้านจำหน่ายเสื้อผ้า ปละกระเป๋า นารายา ขนาดพื้นที่ : 440 ตารางเมตร สถานที่ : จ.ภูเก็ต
May 26, 2014

ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้าของฝาก

ออกแบบร้าน จำหน่ายสินค้า ของฝาก สินค้าโอทอป ขนาดพื้นที่ :  96 ตารางเมตร สถานที่: ภูเก็ต
May 26, 2014

ออกแบบร้านเครื่องประดับ Hong Factory@ ประตูน้ำ

ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องประดับ ขนาดพื้นที่ : 12ตารางเมตร สถานที่ : ประตูน้ำ
May 26, 2014

ออกแบบร้านก๋วยเตี๊ยว noodle

ออกแบบร้าน ลูกชิ้นและก๋วยเตี๋ยว ขนาดพื้นที่ : 110 ตารางเมตร
May 23, 2014

ออกแบบร้านกาแฟ Coffee&Coffee

ออกแบบร้านกาแฟ Coffee& Coffee ขนาดพื้นที่  : 16 ตารางเมตร
May 16, 2014

ตกแต่งร้านรองเท้า กระเป๋าแฟชั่น @The Mall บางกะปิ

งานตกแต่งภายในร้าน จำหน่ายรองเท้าแฟชั่น ขนาดพื้นที่ : 70 ตารางเมตร สถานที่ : เดอะ มอลล บางกะปิ ระยะเวลาส่งมอบงาน : 25 วัน