Portfolio

May 28, 2013

ตกแต่งภายใน ร้านค้า พรานไพร @สมุทรสาคร

ออกแบบ และตกแต่งภายใน รวมจนถึงป้ายตกแต่ง  ทั้งหน้าร้านและภายในร้าน พร้อมติดตั้งงานระบบไฟฟ้า พื้นที่โดยรวม 72 ตารางเมตร ระยะเวลาส่งมอบงาน 20 วัน
May 28, 2013

ออกแบบร้าน ศูนย์จำหน่ายคอมพิวเตอร์

ออกแบบร้าน จำหน่ายสินค้า และศูนย์ซ่อม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิค พื้นที่โดยรวม 192 ตารางเมตร
May 3, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายชุด อุปกรณ์จักรยาน

ออกแบบร้าน จำนวนชุดนักกีฬา จักรยาน  จังหวัด ชลบุรี พื้นที่โดยประมาณ 35 ตารางเมตร
April 27, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายหนังสือ

ออกแบบร้านจำหน่ายหนังสือ พื้นที่ ขนาด 80 ตารางเมตร ปรับปรุงจากร้านเดิม เพิ่มความทันสมัย สดใส และสว่าง
April 27, 2013

ออกแบบร้าน เครื่องสำอาง สกินแคร์

ออกแบบร้าน เครื่องสำอาง สกินแคร์ ขนาดพื้นที่ 15 ตารางเมตร
April 6, 2013

ติดตั้งงาน ตกแต่งร้าน รองเท้า Clarks @ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านรองเท้า Clarks เซ็รทรัล ปิ่นเกล้า ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร รายละเอียด รีโนเวทร้านใหม่ทั้งหมด ดูแลงานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ  ปรับปรุงพื้นเดิม รวมทั้งงานเฟอร์นิเจอร์  ป้ายตกแต่ง และงานกราฟฟิคภายในร้าน ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 20 วัน  
April 6, 2013

ออกแบบร้าน รองเท้า Clarks @เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ออกแบบร้านรองเท้า Clarks  ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร
April 6, 2013

ออกแบบร้าน ชานมไข่มุก Chabongche

ออกแบบร้านชานมไข่มุก ขนาดพื้นที่ 12 ตารางเมตร ระยะเวลาในการส่งมอบงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  10 วัน ใช้เวลาในการติดตั้งหน้างาน 1 วัน    
April 6, 2013

ออกแบบร้าน เครื่องดื่ม KUDAMONO

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม KUDAMONO ขนาดพื้นที่ 15 ตารางเมตร
April 6, 2013

ออกแบบ supermarket พรานไพร @ พรานทะเล

        งานออกแบบ super market พรานไพร ขนาดพื้นที่ 70 ตารางเมตร สถานที่ : สมุทรสาคร
March 10, 2013

ตกแต่งภายใน ร้านรองเท้า Clarks @ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

งานผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านรองเท้า Clarks เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาส่งมอบงาน 10วัน ติดตั้งหน้างาน 1 คืน
February 26, 2013

งานผลิต และ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านแกลงคอมพิวเตอ์ @ ระยอง

งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระยะเวลาในการผลิต  14 วัน ติดตั้งหน้างาน 2 วัน