คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย ในงานออกแบบ ตกแต่งร้านค้า

(คลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อดูรายละเอียด)

อยากออกแบบ กับทางฟันนี่แมนดีไซน์ แต่ไม่ทราบว่าทางบริษัท มีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างคะ

ทางบริษัท สามารถให้บริการในแบบ Turn Key ทั้งระบบ โดยแบ่งขึ้นตอนการทำงานออกแบบส่วน ๆ ดังนี้

ออกแบบ – ผลิต – ติดตั้ง – ซ่อมบำรุง

โดยทางลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ยกเว้น งานซ่มบำรุง ซึ่งเราสงวนสิทธิ์ให้บริการ เฉพาะงานสร้างของเราเท่านั้นครับ 🙂

พอดีทางเรามีช่างที่รู้จักอยู่แล้ว อยากให้ทางบริษัท ทำเฉพาะแบบให้ได้ไหมคะ

ได้ครับ เพราะทางบริษัท แยกงานออกเป็นส่วน ๆ อยู่แล้ว ทางลูกค้า อยากให้ออกแบบอย่างเดียวก็ได้ และหากทางช่างที่รับงานไปต่อจากเรา

มีปัญหาหรือติดขัดตรงไหน ทางเรายินดีให้คำปรึกษาครับ  หรือหาก ทางลูกค้ามีแบบอยู่แล้ว อยากให้เราสร้างให้ ก็สามารถทำได้ครับ

ยินดีให้บริการครับ

ต้องการภาพสามมิติ เพื่อนำเสนอโครงการเพื่อขอพื้นที่ต้องทำอย่างไร ?

แจ้งขนาดของพื้นที่ในการออกแบบที่ต้องการ เช่น ออกแบบร้านเครื่องดื่ม ใช้พื้นที่ 30 ตารางเตร

    สำหรับพื้นที่เค้าน์เตอร์ขาย ส่วนของพื้นที่นั่ง และพื้นที่จัดเตรียมสินค้า

แจ้งข้อมูลสินค้า เช่น โลโก้ ภาพกราฟฟิคตกแต่ง ภาพเมนูสินค้า ถ้าไม่มีข้อมูลจุดนี้ ก็สามารถใส่ข้อมูลสมมุติได้

 

รับงานต่างจังหวัดด้วยหรือเปล่า ?

ทางบริษัท สามารถรับติดตั้งงานได้ทั่วประเทศ ทั้งงานออกแบบ และงานผลิคติดตั้ง ครงวงจร ทั้งนี้งานทั้งหมด

สามารถแยกการบริการได้ เช่น ลูกค้าต้องการแบบพร้อมแปลนก่อสร้างเท่านั้น แต่จะนำไปก่อสร้างเอง ก็สามารถทำได้ค่ะ

อยากทราบระยะเวลาในการออกแบบ

ในการออกแบบภาพ 3 มิตินั้น หลังจากได้รับข้อมูล เช่น ชื่อร้าน รูปแบบร้านที่ต้องการ และข้อมูลเพื่อประกอบการออกแบบ

จะได้รับแบบแรก ไม่เกิน 3-5 วัน และทุกๆ การแก้ไข จะใช้เวลาประมารณ 2-3 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการแก้ไข

ในกรณีส่งแบบเพื่ออนุมัติก่อสร้างในโครงการของห้างสรรพสินค้า ทางลูกค้าต้องมีการนำแบบเพื่อยื่นตรวจสอบก่อน ระยะในการยื่นกับโครงการ

ขึ้นอยู่กับทางโครงการเป็นผู้กำหนด  ถ้าทางโครงการมีระยะเปิดแน่นอน ถ้าแบ่งเป็นเวลาเป็น 2 ช่วง คือ ออกแบบ และก่อสร้าง งานก่อสร้าง ใช้เวลาอย่างน้อน 15-30 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และรายละเอียดในการดำเนินงาน

ทางบริษัท มีเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปขายหรือไม่ ?

ทางบริษัทจะทำเฟอร์นิเจอร์ตามแบบที่ออกแบบใหม่เท่านั้นค่ะ ไม่มีสำเร็จรูปขาย นอกจากกรณีร้านที่เคยออกแบบ และผลิต กับเรา

ต้องการจะผลิตตามแบบเดิมเพิ่มเติมเท่านั้น ทั้งนี้ต้องดูที่พื้นที่เป็นหลักด้วยค่ะ

มีแบบอยู่แล้ว ต้องการให้ประเมินราคา เพื่อจะก่อสร้าง

แบบที่นำมาให้ประเมินราคางานก่อสร้างนั้น ถ้าสร้างในพื้นที่โครงการห้างสรรพสินค้า  แบบต้องผ่านอนุมัติเข้าตกแต่งกับทางโครงการก่อน

ไม่รับประเมินราคาถ้าแบบยังไม่ผ่านนะคะ รวมถึงรายละเอียด ต้องครบถ้วน เช่น มีภาพ 3 มิติ แปลนงานก่อสร้าง แปลนงานระบบ

ถ้าเป็นภาพ 3 มิติ อย่างเดียวไม่มีรายละเอียด ไม่สามารถประเมินราคาได้

 

ในกรณีทำพื้นที่ด้านนอก เช่น อาคารพาณิชย์ ห้างร้านต่างๆ แบบต้องมีรายละเอียดแปลนก่อสร้าง และแปลนงานระบบด้วย ประมินราคาจาก 3 มิติ

อย่างเดียวไม่ได้เช่นกันค่ะ

ต้องการนำแบบที่นำเสนอในเวบไซต์มา ผลิตตามแบบนั้นๆได้เลยหรือเปล่า ?

ทางบริษัท ต้องแจ้งว่าแบบทั้งหมดที่นำเสนอ บนเวบไซต์ ได้ขายแบบให้กับทางลูกค้าไปแล้ว

ทางบริษัทจะไม่นำมาขายอีกต่อ  เมื่อขายแล้วเป็นลิขสิทธิ์ของกับทางลูกค้าร้านนั้นแล้วค่ะ

ในส่วนของการรับงานผลิต ทางบริษัทมีขั้นต่ำในการรับงานหรื่อไม่ ?

ในการผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ ทางบริษัท ไม่มีขั้นต่ำในการรับงานค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ออกแบบไว้ ไม่ว่าจะงานขนาด เล็ก กลาง ใหญ่

ทางบริษัสามารถตอบสนองความต้องการของทางลูกค้าได้ทุกขนาด  โดยแต่ละงานคำนึงถึงงบประมาณในการก่อสร้าง และรูปแบบร้าน

เป็นหลักค่ะ