Portfolio

February 7, 2018

ตกแต่งร้านสินค้าแม่และเด็ก

ตกแต่งภายในร้านจำหน่ายสินค้า แม่และเด็ก ระยะส่งมอบงาน : 30 วัน สถานที่ : เซ็นทรัล โคราช
January 24, 2018

ตกแต่งร้านขนมหวาน บิงชู Bing Su

ตกแต่งร้านบิงชู Bing Su ขนมหวาน เครื่องดื่ม ระยะส่งมอบร้าน : 15 วัน สถานที่ : Top Plaza จ.พะเยา
December 29, 2017

ตกแต่งภายในร้านขายยา เวชภัณฑ์

ตกแต่งภายในร้านขายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ขนาดพื้นที่ : 35 ตารางเมตร ระยะส่งมอบงาน : 30 วัน
December 29, 2017

ออกแบบร้านเครื่องประดับ จิลเวอรี่

ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องประดับ จิวเวอรี่ เครื่องเพชร ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร สถานที่ : นนทบุรี
December 29, 2017

ออกแบบร้านอาหารไทย อีสาน

ออกแบบร้านอาหารไทย อาหารอีสาน อาหารฟิวชั่น ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร สถานที่ : กาญจนบุรี
December 22, 2017

ออกแบบร้าน cosmetic store

ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง เสริมความงาม ขนาดพื้นที่ : 120 ตารางเมตร สถานที่ : อิมพีเรียล สำโรง
December 22, 2017

ตกแต่งภายในร้านกระเป๋าเดินทาง

ตกแต่งภายในร้านจำหน่ายกระเป๋าเดินทาง จากต่างประเทศ สถานที่ : เซ็นทรัล พระราม 3 ระยะส่งมอบงาน : 20 วัน
December 22, 2017

ออกแบบร้านบิงชู Bing Su

ออกแบบร้านบิงชู เบเกอรี่ เครื่องดิ่ม ขนาดพื้นที่ :  50 ตารางเมตร สถานที่ : The Lak เพชรเกษม  
December 22, 2017

ออกแบบร้านกระเป๋าเดินทาง

ออกแบบร้านจำหน่ายกระเป๋าเดินทาง ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร สถานที่ : เซ็นทรัล พระราม 3
December 22, 2017

ออกแบบร้านอาหาร เครื่องดื่ม

ออกแบบร้านอาหาร อาหารจานเดียว เครื่องดื่ม อาหารจีน ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร สถานที่ : กทม
December 19, 2017

ออกแบบร้านของฝาก ของที่ระลึก

ออกแบบของฝาก ของตกแต่ง Giftshop ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร สถานที่ : โรงแรมแชงกรีล่า
November 21, 2017

ตกแต่งร้านขนม ของฝาก เบเกอรี่

ตกแต่งภายในร้าน ผลิตชั้นวางร้านขนม ของฝาก สถานที่ : ปั๊ม ปตท บายพาส ชลบุรี ระยะส่งมอบงาน : 20 วัน