Portfolio

July 19, 2019
ออกแบบร้าน bubble tea

ออกแบบร้านชานมไข่มุก

ออกแบบร้านชานมไ่มุก เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ขนาดพื้นที่ : 35 ตารางเมตร สถานที่ : the next จตุจัก
July 6, 2019
IT Store design

ออกแบบร้านอุปกรณ์ไอที

ออกแบบร้านขายสินค้า และอุปกรณ์ไอที กล้องวงจรปิด ขนาดพื้นที่ : 48 ตารางเมตร สถานที่ : ราชบุรี
July 6, 2019
body massage shop design

ออกแบบ Spa&Massage

ออกแบบร้านนวดสปา นวดตัว นวดไทย body massage ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร สถานที่ : ประเทศ นิวซีแลนด์
July 4, 2019
ออกแบบร้านเบเกอรี่

ออกแบบร้านเบเกอรี่

ออกแบบร้านเบเกอรี่ bakery เครื่องดื่ม ขนม ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร สถานที่ : เซ็นทรัล ลาดพร้าว
July 2, 2019
ออกแบบร้านชุดชั้นในสตรี

ออกแบบร้านชุดชั้นใน

ออกแบบร้านชุดชั้นใน Under Wear สำหรับสุภาพสตรี ขนาดพื้นที่ : 20 ตารางเมตร สถานที่ : งานโชว์สินค้า
July 2, 2019
ออกแบบร้านงาน craft

ออกแบบร้านขายงาน CRAFT

ออกแบบร้านงานประดิษฐ์ งานฝีมือ งานคราฟ์ ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร สถานที่ : The Mall บางกะปิ
June 30, 2019

ออกแบบร้านอุปกรณ์สำหรับช่าง

ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์ก่อสร้าง และซ่อมแซม ขนาดพื้นที : 100 ตารางเมตร สถานที่ : ปทุมธานี คลอง7
June 30, 2019
ออกแบบร้านเสื้อผ้าออกกำลังกาย

ออกแบบร้านชุดออกกำลังกาย

ออกแบบร้านจำหน่ายชุด เสื้อผ้าสำหรับออกกำลังกาย ขนาดพื้นที่ : 15 ตารางเมตร สถานที่ : ไอค่อน สยาม
June 7, 2019
ออกแบบร้านก๋วยเตี๋ยว

ออกแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

ออกแบบร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร สถานที่ : เดอะ มอลล์ งามวงศ์วาน
June 7, 2019
organic food shop design

ออกแบบร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ

ออกแบบร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร สถานที่ : พระรามสอง
May 23, 2019
ออกแบบร้านรองเท้า

ออกแบบร้านรองเท้า กระเป๋า

ออกแบบรา้นขายรองเท้า กระเป๋า แฟช่ั่น shoes shop ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร สถานที่ : โลตัส กระบี่
May 23, 2019
ออกแบบร้าน massage นวดไทย

ออกแบบร้านนวดสปาไทย

ออกแบบร้านนวดสปาไทย massage เท้า ขนาดพื้นที่ :48 ตารางเมตร สถานที่ : ถนนข้าวสาร