Portfolio

November 24, 2015

ออกแบบร้านเบเกอรี่ @ประจวบคีรีขันธ์

ออกแบบร้านเบเกอรี่ ปังคีรีขันธ์ ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร สถานที่ : ประจวบคีรีขันธ์
November 23, 2015

ตกแต่งภายในร้านคอมพิวเตอร์ Gamer store Razer Store

    ตกแต่งร้านอุปกรณ์สำหรับเล่นเกมส์ Razer Store ขนาดพื้นที่ : 200  ตารางเมตร ระยะส่งมอบงาน : 35 วัน
November 23, 2015

ตกแต่งร้านซักรีด IKLEAN

ตกแต่งร้าน ซัก อบ รีด IKLEAN สถานที่ : โรบินสัน ศรีสมาน ระยะส่งมอบงาน : 20 วัน
November 19, 2015

ออกแบบร้านวิกผม แฮร์พีช@ The Street

ออกแบบร้านขายวิกผม , ขนตาปลอม ขนาดพื้นที่ :  40 ตารางเมตร สถานที่ : The Street รัชดาภิเษก
November 19, 2015

ออกแบบร้านไอศครีม icecream @ซีคอน บางแค

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร สถานที่ : ซีคอน บางแค
November 19, 2015

ตกแต่งร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ @บางเขน

ตกแต่งร้านขายเครื่องดื่ม นม และเบเกอรี่ ขนาดพื้นที่ :  35 ตารางเมตร ระยะส่งมอบงาน : 20 วัน
November 14, 2015

ออกแบบ coffee shop@โครงการ The Street

ออกแบบร้าน กาแฟ  ciffee shop ขนาดพื้นที่ :  40 ตารางเมตร สถานที่ : โครงการ The Street  
November 14, 2015

ออกแบบร้านเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม

ออกแบบร้าน Bakery และเครื่องดื่ม ขนาดพื้นที่ : 50 ตารางเมตร สถานที่ : กทม
November 6, 2015

ตกแต่งร้านขายขนม @เซ็นทรัล ศาลายา

ตกแต่งร้าน และผลิตเฟอร์นิเจอร์ ร้านขายขนม ระยะส่งมอบร้าน : 20 วัน สถานที่ : เซ็นทรัล ศาลายา นครปฐม    
November 2, 2015

ร้านรองเท้า @Central Festival EastVille

สถานที่ :CentralFestival EastVille รามอินทรา ขนาดพื้นที่ : 35 ตารางเมตร
November 2, 2015

ออกแบบร้านรองเท้า @The Mall บางแค

ออกแบบร้านรองเท้า Walker ขนาดพื้นที่ : 20 ตารางเมตร สถานที่ : เดอะ มอลล บางแค
November 2, 2015

ออกแบบร้านเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม Bakery shop

ออกแบบร้านขายเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ขนาดพื้นที่ : 35 ตารางเมตร สถานที่ : บางเขน