Portfolio

November 17, 2014

ตกแต่งภายในร้านรองเท้า My Shoes @จ.ตรัง

ตกแต่งภายในร้านจำหน่ายรองเท้า My Shoes ขนาดพื้นที่ : 82 ตารางเมตร ระยะเวลาส่งมอบงาน : 45  วัน
November 17, 2014

ออกแบบร้านรองเท้า Clarks @ เมกา บางนา

ออกแบบร้านจำหน่าย รองเท้า Clarks ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร สถานที่ : เมกา บางนา
November 17, 2014

ออกแบบร้านผลไม้ Fruitti Kingdom @พาสิโอ กาญจนาภิเษก

ออกแบบร้านำหน่ายผลไม้นำเข้า Fruitti Kingdom ขนาดพื้นที่ :  49 ตารางเมตร สถานที่ : พาสิโอ สาขา กาญจนาภิเษก
November 5, 2014

ออกแบบร้าน ศรีฟ้า เบเกอรี่ @โรบินสัน กาญจนบุรี

ออกแบบร้าน เบเกอรี่ ขนาดพื้นที่ : 35 ตารางเมตร สถานที่ :  โรบินสัน กาญจนบุรี  
November 5, 2014

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง Uni Beauty @โรบินสัน สมุทรปราการ

  ออกแบบร้าน จำหน่ายเครื่องสำอาง Uni Beauty ขนาดพื้นที่ : 25 ตารางเมตร สถานที่ : โรบินสัน สมุทรปราการ
October 27, 2014

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านของฝาก Thongthip @ภูเก็ต

  ตกแต่งร้าน ศูนย์จำหน่าย สินค้าและขนม ของฝาก ทองทิพย์ สถานที่ : จ.ภูเก็ต ระยะเวลาในการส่งมอบงาน : 30 วัน
October 21, 2014

ออกแบบร้านกาแฟ @Doppio Cafeเกาะพะงัน

  ออกแบบร้านกาแฟ  coffee shop DOPPIO ขนาดพื้นที่ : 150 ตารางเมตร สถานที่ : เกาะพะงัน
October 21, 2014

ออกแบบร้านขายผลไม้ Fruitti Kingdom@Crystal Design Center

ร้านจำหน่ายผลไม้ Fruitti Kingdom ขนาดพื้นที่ : 48 ตารางเมตร สถานที่ : CDC
October 21, 2014

ออกแบบร้านเสื้อผ้า Sugary Band@Terminal 21

  ออกแบบร้าน จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น ขนาดพื้นที่ : 13 ตารางเมตร สถานที่ :  Terminal 21
October 3, 2014

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม smoothies shop

October 3, 2014

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม และเบเกอรี่

ออกแบบร้าน เบเกอรี่ และขนมปัง นมสด ขนาดพื้นที่ : 60 ตารางเมตร สถานที่ : นครปฐม  
October 3, 2014

ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้า ขนม ของฝากทองทิพย์ @ภูเก็ต

ออกแบบศูนย์จำหน่าย อาหาร ขนม สินค้าของฝาก ขนาดพื้นที่ : 450 ตารางเมตร สถานที่ : จ.ภูเก็ต