Portfolio

March 2, 2015

ตกแต่งร้านทำผม Hair Salon and Spa Salon @แหลมฉบัง ระยอง

  ตกแต่งร้าน ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านทำผม Hair salon and spa salon สถานที่ :  แหลมฉบัง  จ.ระยอง ระยะส่งมอบงาน : 35 วัน
February 23, 2015

ออกแบบร้านขายผลไม้ Fruitti Kingdom สาขาแหลมทอง ระยอง

ออกแบบร้านขายผลไม้นำเข้า Fruitti Kingdom ขนาดพื้นที่ : 48 ตารางเมตร สถานที่ : ห้างแหลมทอง ระยอง
February 23, 2015

ออกแบบร้านติ่มซำ

ออกแบบร้านอาหารเช้า และติ่มซำ ขนาดพื้นที่ : 478 ตารางเมตร
February 19, 2015

ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องเล่นเกมส์

  ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องเล่นเกสม์ แผ่นเกมส์  และอุปกรณ์ ขนาดพื้นที่ : 52 ตารางเมตร สถานที่ : ฟอร์จูน ทาวน์
February 18, 2015

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านจำหน่ายของฝากและสินค้าOTOP

ตกแต่งและผลิตเฟอร์นิเจอร์ศูนย์ของฝากและสินค้าโอทอป ขนาดพื้นที่ :  800 ตารางเมตร ระยะเวลาส่งมอบงาน : 40 วัน
February 11, 2015

ออกแบบร้านขายผลไม้พรีเมี่ยม Fruitti Kingdom@ CDC คริสตัล ปาร์ค

ออกแบบร้าน Fruitti Kingdom ขนาดพื้นที่ : 30 ตารางเมตร สถานที่ : คริลตัล ปาร์ค
February 11, 2015

ออกแบบร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน

ออกแบบร้าน จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน และสำนักงาน สถานที่ : อ.เมือง จ.เชียงราย ขนาดพื้นที่ : 350 ตารางเมตร
February 11, 2015

ตกแต่งร้านของฝากและโอทอป ร้านของที่ระลึก

  ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ศูนย์ของฝาก รอยัล เจมส์  ลาดกระบัง ขนาดพื้นที่: 600 ตารางเมตร ระยะเวลาส่งมอบงาน :  40 วัน
February 10, 2015

ตกแต่งร้านค้า Fruitti Kingdom สาขา CDC คริสตัล ปาร์ค

ตกแต่งร้าน และผลิตเฟอร์นิเจอร์  Fruitti Kingdom สถานที่ : คริสตัล ปาร์ค ระยะเวลาส่งสอบงาน : 30 วัน
February 6, 2015

ตกแต่งร้านเครื่องสำอาง สกินแคร์

ตกแต่งร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง ขนาดพื้นที่ : 28 ตารางเมตร ระยะส่งมอบงาน : 14 วัน
February 6, 2015

ออกแบบร้านโทรศัพท์มือถือและ อุปกรณ์

ออกแบบร้านจำหน่า่ยโทรศัพท์ และอุปกรณ์มือถือ ขนาดพื้นที่ : 50 ตารางเมตร
February 5, 2015

ออกแบบร้านไอศครีมสไตล์ญี่ปุ่น Edo Soft

ออกแบบร้านไอศครีมซอร์ฟครีม ขนาดพื้นที่ : 25 ตารางเมตร สถานที่ : Sahathai Garden สุราษฎร์ธานี