Portfolio

February 10, 2015

ตกแต่งร้านค้า Fruitti Kingdom สาขา CDC คริสตัล ปาร์ค

ตกแต่งร้าน และผลิตเฟอร์นิเจอร์  Fruitti Kingdom สถานที่ : คริสตัล ปาร์ค ระยะเวลาส่งสอบงาน : 30 วัน
February 6, 2015

ตกแต่งร้านเครื่องสำอาง สกินแคร์

ตกแต่งร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง ขนาดพื้นที่ : 28 ตารางเมตร ระยะส่งมอบงาน : 14 วัน
February 6, 2015

ออกแบบร้านโทรศัพท์มือถือและ อุปกรณ์

ออกแบบร้านจำหน่า่ยโทรศัพท์ และอุปกรณ์มือถือ ขนาดพื้นที่ : 50 ตารางเมตร
February 5, 2015

ออกแบบร้านไอศครีมสไตล์ญี่ปุ่น Edo Soft

ออกแบบร้านไอศครีมซอร์ฟครีม ขนาดพื้นที่ : 25 ตารางเมตร สถานที่ : Sahathai Garden สุราษฎร์ธานี
February 5, 2015

ตกแต่งร้านเสื้อผ้า Ra Dee @กาญจนบุรี

ผลิตเฟอร์ร้านค้า ร้านเสื้อผ้า Ra Dee ขนาดพื้นที่ : 6 ตารางเมตร ส่งมอบงาน :  7 วัน
January 28, 2015

ออกแบบร้านทำผม Hair Salon and massage Spa

ออกแบบร้านทำผม และสปา Hair Salon ขนาดพื้นที่ : 96 ตารางเมตร สถานที่ : ระยอง
January 28, 2015

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง SANGO

ออกแบบร้านเครื่องสำอางนำเข้า Sango Store ขนาดพื้นที่ : 25 ตารางเมตร
January 21, 2015

ตกแต่งร้านอาหาร ปตท.นาสาร สุราษฎร์ธานี

ตกแต่งภายในร้านค้า และผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้าน FOOD PARADISE ปตท.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ขนาดพื้นที่ : 230 ตารางเมตร ระยะส่งมอบงาน : 40 วัน
January 16, 2015

ออกแบบร้านกาแฟ Morning Coffee

ออกแบบร้านกาแฟ มอร์นิ่ง คอฟฟี่ ขนาดพื้นที่ : 25 ตารางเมตร  
January 16, 2015

ออกแบบร้านแว่นตา infinity optic @แพลทตินั่ม

ออกแบบร้านจำหน่ายแว่นตา ขนาดพื้นที่ : 6 ตารางเมตร สถานที่ : แพลทตินั่ม แฟชั่น มอลล
January 9, 2015

ออกแบบร้านจำหน่าย case โทรศัพท์มือถือ

ออกแบบร้าน S Accessories ขนาดพื้นที่ : 30 ตารางเมตร  
January 9, 2015

ออกแบบร้านเสื้อผ้า Radee

  ออกแบบร้านจำหน่ายเสื้อผ้า Radee ขนาดร้าน :  6 ตารางเมตร สถานที่ : ราชบุรี