Portfolio

October 3, 2014

ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้าของฝาก

ออกแบบศูนย์จำหน่าย อาหาร ขนม สินค้าของฝาก ขนาดพื้นที่ : 450 ตารางเมตร สถานที่ : จ.ภูเก็ต
September 25, 2014

ตกแต่งร้านขายผลไม้ Fruitti Kingdom@ The Walk ราชพฤกษ์

ตกแต่งร้าน จำหน่ายผลไม้ เกรดพรีเมี่ยม Fruitti Kingdom สถานที่ :  The Walk ราชพฤกษ์ ระยะส่งมอบงาน : 20 วัน
September 23, 2014

ออกแบบร้านรองเท้า D’arte @หาดใหญ่

ออกแบบร้าน รองเท้า D’arte สถานที่ : โลตัส หาดใหญ่2 ขนาดพื้นที่ : 58 ตารางเมตร
September 23, 2014

ออกแบบร้านเครื่องสำอางThe Best 24 Hours cosmetics

ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง The Best 24 Hours_cosmetics ขนาดพื้นที่ : 13 ตารางเมตร สถานที่ : ตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ
September 11, 2014

ออกแบบสปา The Orchid Palace wallness spa

ออกแบบสปา ขนาดพื้นที่ : 230 ตารางเมตร
September 11, 2014

ตกแต่งร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง S.V. Cosmetics สถานที่ : ซีคอน แสควร์ ศรีนครินทร์ ระยะส่งมอบ :  45 วัน
September 10, 2014

ออกแบบร้านรองเท้า My Shoes@ จ. ตรัง

ออกแบบร้านจำหน่ายรองเท้า crocs รองเท้าไนกี้ ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร สถานที่ : จ.ตรัง    
September 10, 2014

ออกแบบร้านกาแฟ Coffee Boy

September 8, 2014

ตกแต่งร้านเครื่องสำอาง เสริมสวย

    ตกแต่งร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง MEESO COSMETIC SHOP สถานที่ : โลตัส บางเลน ระยะส่งมอบงาน : 20 วัน
September 6, 2014

ตกแต่งร้านเบเกอรี่ ร้านขนม @เมกา บางนา

  ตกแต่งร้านเบเกอรี่ ขนม สถานที่ : เมกา บางนา ระยะส่งมอบงาน : 20 วัน
September 5, 2014

ตกแต่งร้าน Lock&Lock @พาราไดส์ พาร์ค

ตกแต่งภายในร้านค้า Lock&Lock สถานที่ : พาราไดส์ พาร์ค ระยะเวลาส่งมอบงาน :  30 วัน
September 2, 2014

ออกแบบร้านขนม @เมกา บางนา

ออกแบบร้าน ขนม สถานที่ : เมกา บางนา ขนาดพื้นที่ : 13 ตารางเมตร