Portfolio

June 11, 2013

ออกแบบร้านอาหาร รังนก ท่าทอง@ สุราษฎร์ธานี

ออกแบบร้านรังนก ท่าทอง ออกแบบโดยเน้นความหรูหรา พื้นที่โดยรวม  64 ตารางเมตร
June 11, 2013

ออกแบบร้านอาหาร Good Old Days@เพียวเพลส

ออกแบบร้านอาหาร พื้นที่โดยรวม 120 ตารางเมตร
June 4, 2013

งานตกแต่งภายในร้านค้า Better Vision หอแว่น@CentralWorld

  งานตกแต่งร้านแว่นตา Better Vision  หอแว่น เซ็นทรัลเวิล์ด พื้นที่โดยรวม 120 ตารางเมตร รายละเอียด ตกแต่งร้านใหม่ทั้งหมด ดูแลงานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ  รวมทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 30 วัน
June 4, 2013

ออกแบบร้าน กระเป๋า namfon@ siam square one

ออกแบบร้านกระเป๋าแบรนด์เนม พื้นที่ 20 ตารางเมตร
May 28, 2013

ออกแบบร้านสกินแคร์ SKIN THEORY @ทองหล่อ

ออกแบบร้าน สกินแคร์ พื้นที่โดยรวม 28 ตารางเมตร คอนเซปต์ ดูเรียบหรู น่าเชื่อถือ  
May 28, 2013

ตกแต่งภายใน ร้านค้า พรานไพร @สมุทรสาคร

ออกแบบ และตกแต่งภายใน รวมจนถึงป้ายตกแต่ง  ทั้งหน้าร้านและภายในร้าน พร้อมติดตั้งงานระบบไฟฟ้า พื้นที่โดยรวม 72 ตารางเมตร ระยะเวลาส่งมอบงาน 20 วัน
May 28, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน Gyproc @ชลบุรี

ออกแบบร้าน จำหน่าย และโชว์รูม วัสดุตกแต่งบ้าน พื้นที่โดยรวม 64 ตารางเมตร ตกแต่งพื้นที่จากอาคารพาณิชย์
May 28, 2013

ออกแบบร้าน ศูนย์จำหน่ายคอมพิวเตอร์ @ จ.สตูล

ออกแบบร้าน จำหน่ายสินค้า และศูนย์ซ่อม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิค พื้นที่โดยรวม 192 ตารางเมตร
May 3, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายชุด อุปกรณ์จักรยาน

ออกแบบร้าน จำนวนชุดนักกีฬา จักรยาน  จังหวัด ชลบุรี พื้นที่โดยประมาณ 35 ตารางเมตร  
April 27, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายหนังสือ @นครศรีธรรมราช

ออกแบบร้านจำหน่ายหนังสือ พื้นที่ ขนาด 80 ตารางเมตร ปรับปรุงจากร้านเดิม เพิ่มความทันสมัย สดใส และสว่าง  
April 27, 2013

ออกแบบร้าน เครื่องสำอาง สกินแคร์

ออกแบบร้าน เครื่องสำอาง สกินแคร์ ขนาดพื้นที่ 15 ตารางเมตร
April 6, 2013

ติดตั้งงาน ตกแต่งร้าน รองเท้า Clarks @ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านรองเท้า Clarks เซ็รทรัล ปิ่นเกล้า ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร รายละเอียด รีโนเวทร้านใหม่ทั้งหมด ดูแลงานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ  ปรับปรุงพื้นเดิม รวมทั้งงานเฟอร์นิเจอร์  ป้ายตกแต่ง และงานกราฟฟิคภายในร้าน ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 20 วัน