Portfolio

August 7, 2014

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง MEESO COSMETIC @โลตัส บางเลน

ร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง ขนาดพื้นที่ : 23 ตารางเมตร สถานที่ : โลตัส บางเลน
August 6, 2014

ตกแต่งร้านไอศครีม SOFT CREAM CAFE

ตกแต่งร้านไอศครีม SOFT CREAM SOFT สถานที่:  เกทเวย์ เอกมัย ระยะเวลาส่งมอบงาน : 25 วัน
August 6, 2014

ตกแต่งร้านสินค้า ขนมของฝาก@ภูเก็ต

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป และศูนย์ของฝาก  OTOP , VEEYADA สถานที่ :  จ.ภูเก็ต ขนาดพื้นที่ :  850 ตารางเมตร ระยะเวลาส่งมอบงาน :  35 วัน      
July 25, 2014

ออกแบบร้านรองเท้า Darte @โลตัส สมุทรสาคร

ออกแบบร้านรองเท้า ดาเต้ สถานที่ : โลตัส สมุทรสาคร ขนาดพื้นที่ : 50 ตารางเมตร
July 25, 2014

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง Beauty Aura

ออกแบบร้านขนาดเล็ก  จำหน่ายเครื่องสำอาง ขนาดพื้นที่ : 6 ตารางเมตร  
July 16, 2014

ออกแบบร้านกาแฟ coffee shop

ออกแบบ Coffee shop  bakery ขนาดพื้นที่ : 16 ตารางเมตร
July 16, 2014

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง MEESO COSMETIC@โลตัส หนองจอก

ออกแบบ้รานเครื่องสำอา ง MEESO COSMETIC ขนาดพื้นที่ : 28 ตารางเมตร สถานที่ : โลตัส หนองจอก
July 16, 2014

ออกแบบร้านบะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว

ออกแบบร้านบะหมี่ ราชาบะหมี่เป็ดย่าง ขนาดพื้นที่ 48 ตารางเมตร  
July 15, 2014

ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้าแม่และเด็ก Baby Best Buy

  ออกแบบร้านจำหน่าย สินค้าแม่และเด็ก ,รถเข็นเด็ก,เปล ที่นอน ขนาดพื้นที่ : 64 ตารางเมตร สถานที่ : จ.อุดรธานี
July 15, 2014

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง MEESO@โลตัส จะนะ

ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง ขนาดพื้นที่: 32 ตารางเมตร สถานที่ : โลตัส อ.จะนะ
July 15, 2014

ออกแบบร้านไอศครีม Ice cream shop

ออกแบบร้านไอศครีม Soft Serve Ice cream ขนาดพื้นที่ 28 ตารางเมตร สถานที่ : เกทเวย์ เอกมัย
July 15, 2014

ออกแบบร้านกาแฟ และเบเกอรี่ bakery

ออกแบบร้านกาแฟ และเบเกอรี่ ขนาดพื้นที่ : 32 ตารางเมตร สถานที่ : กทม