Portfolio

September 4, 2013

โรงเรียนสอนทักษะ Lekanoi CraftZ @The Crystal PTT ราชพฤกษ์

ออกแบบโรงเรียนฝึกทักษะสำหรับเด็ก พื้นที่ขนาด 73 ตารางเมตร โครงการ The Crystal PTT ราชพฤกษ์
August 21, 2013

ออกแบบร้านจำหน่ายแว่นตา และวัดสายตา SC OPTIC@พิษณุโลก

ออกแบบร้านจำหน่ายแว่นตา และวัดสายตา อาคารพาณิชย์ พื้นที่ 64 ตารางเมตร สถานที่ จังหวัดพิษณุโลก
August 8, 2013

ออกแบบร้านเบเกอรี่ ศรีฟ้าเบเกอรี่ @ราชบุรี

              ออกแบบร้านเบเกอรี่ ศรีฟ้าเบเกอรี่ พื้นที่ 48 ตารางเมตร สถานที่ จ.ราชบุรี
August 7, 2013

ออกแบบร้านเบเกอรี่ The Croissant@N-Mark บางกะปิ

ออกแบบร้านจำหน่าย เบเกอรี่ สไตล์โฮมเมด พื้นที่ 14 ตารางเมตร สถานที่ โครงการ N-Mark บางกะปิ
August 7, 2013

ออกแบบร้านจำหน่ายแว่นตา Olivia Optic@ท่าพระ

ออกแบบร้านตัดแว่นตา จำหน่ยแว่นตา แว่นกันแดด พื้นที่ 40 ตารางเมตร สถานที่ ท่าพระ
August 7, 2013

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม Monkey Cat@ซีคอน บางแค

ออกแบบร้านร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม พื้นที่ 12 ตารางเมตร สถานที่ ซีคอนบางแค
July 18, 2013

ออกแบบร้าน แอคเซสเซอรี่ @เซ็นทรัล หาดใหญ่

        ออกแบบร้านจำหน่าย ของกิ๊ฟช็อป แอคเซสซอรี่ พื้นที่ 24 ตารางเมตร สถานที่ เซ็นทรัล หาดใหญ่
July 18, 2013

ออกแบบร้านกระเป๋า POSH @เซ็นทรัล หาดใหญ่

    ออกแบบร้านกระเป๋าแฟชั่น พื้นที่ 25 ตารางเมตร สถานที่ เซ็นทรัล หาดใหญ่
July 18, 2013

ตกแต่งร้านขายกระเป๋า @บางบัวทอง

ตกแต่งร้าน จำหน่ายกระเป๋าแฟชั่น พื้นที่โดยประมารณ : 48 ตารางเมตร ระยะเวลาในการส่งมอบงาน : 15 วัน
July 18, 2013

ตกแต่งร้านขายเครื่องสำอาง SUBIN @ ดอนเมือง

ปรับปรุงร้านค้า  เป็นอาคารพาณิชย์ พื้นที่ 96 ตารางเมตร สถานที่ :ดอนเมือง รายละเอียดงาน :ปรับปรุงพื้นเดิม , รื้อวอลเปเปอร์เดิมเป็นทาสีใหม่หมดทั้งร้าน , รื้อฝ้าเดิม และทำฝ้าใหม่ รวมถึงระบบไฟฟ้าทั้งหมด และป้ายหน้าร้าน ระยะเวลาในการส่งมอบงาน : 20 วัน  
July 18, 2013

ออกแบบร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไอที @สมุทรสาคร

ออกแบบร้านจำหน่าย สินค้า และ อุปกรณ์ไอที พื้นที่โดยประมาณ  64 ตารางเมตร ปรับปรุงพื้นที่จากอาคารพาณิชย์
July 18, 2013

ออกแบบร้านชานมไข่มุก @มหิดล ศาลายา

ออกแบบร้านชานมไข่มุก พื้นที่ 10 ตารางเมตร สถานที่ ม.มหิดล ศาลายา ระยะเวลาในการติดตั้งงาน  10 วัน