Portfolio

September 6, 2012

งานตกแต่งร้านเครื่องสำอาง @ซีคอน บางแค

งานตกแต่งภายใน ร้านเครื่องสำอางค์ ฮันนี่บิวตี้ พื้นที่โดยรวม 70 ตารางเมตร งานที่ต้องรับผิดชอบ คือการเขียนแบบ ดำเนินการก่อสร้าง ฝ้าเพดาน และการปรับปรุงพื้น ระบบไฟฟ้า ระบบงานเครื่องปรับอากาศ และงานเฟอร์นิเจอร์ ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 30 วัน
September 6, 2012

ออกแบบร้านเครื่องสำอางค์

July 31, 2012

ออกแบบร้าน Clark @The mall บางกะปิ

July 31, 2012

ออกแบบร้านชาขมไข่มุก @เซ็นทรัลอุดรธานี

July 31, 2012

ออกแบบร้านเสื้อผ้า

July 12, 2012

ออกแบบร้านเสื้อผ้า @สระแก้ว

July 12, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายชุดกีฬา @จันทบุรี

July 12, 2012

ออกแบร้านจำหน่ายรองเท้ากีฬา

July 12, 2012

ออกแบบร้านเสื้อผ้าเด็ก

July 12, 2012

ออกแบบร้านเสื้อผ้า

June 21, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายน้ำยาทาเล็บ

June 21, 2012

ออกแบบร้านบิวตี้ซาลอน @ พัทยา

ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร