Portfolio

January 14, 2014

ออกแบบร้านกาแฟ Doi Chaang @ระยอง

ออกแบบร้านกาแฟ ดอยช้าง สถานที่ : ระยอง ขนาดพื้นที่ :  17 ตารางเมตร  
January 14, 2014

ออกแบบร้านรองเท้า SHUBERRY @สยามแสควร์ วัน

ออกแบบร้าน จำหน่ายรองเท้าแฟชั่นสตรี สถานที่ : โครงการ สยามสแควร์ วัน ขนาดพื้นที่ : 80 ตารางเมตร
December 23, 2013

งานตกแต่งร้าน ขนม ศูนย์ของฝาก @กาญจนบุรี

      งานตกแต่งภายในร้านค้า ศูนย์ของฝากศณีฟ้า ขนาดของพื้นที่ : 122 ตารางเมตร ระยะเวลาในการส่งมอบงาน : 20 วัน
December 17, 2013

ตกแต่งร้านขายแว่นตา RUDY PROJECT

ร้าน RUDY PROJECT ขนาดพื้นที่ : 130 ตารางเมตร สถานที่ : เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ระยะเวลาในการส่งมอบงาน : 30 วัน
December 17, 2013

ตกแต่งร้านรองเท้า Clarks @เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

  ร้านร้องเท้า : Clarks สถานที่ : เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ระยะเวลาในการส่งมอบงาน : 30 วัน
December 17, 2013

ตกแต่งร้านชานมไข่มุก@เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

ร้านชานมไข่มุก Bubble T. Bar สถานที่ : เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ระยะเวลาในการส่งมอบ :  15 วัน
December 17, 2013

งานตกแต่งร้านกาแฟ @เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

    ร้านกาแฟ Coffee Break สถานที่ : เซนทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ระยะเวลาในการส่งมอบงาน : 20 วัน
December 13, 2013

ออกแบบร้านรองเท้า SHUBERRY @The mall บางกะปิ

November 21, 2013

ออกแบบร้านรองเท้า D’arte @โลตัส เพชรบูรณ์

ออกแบบร้าน รองเท้า D’arte ขนาดพื้นที่ : 51 ตารางเมตร สถานที่ : โลตัส เพชรบูรณ์
November 21, 2013

ออกแบบร้าน Coffee Shop @กาญจนบุรี

ออกแบบร้านกาแฟ The Kafestol ขนาดพื้นที่ : 42 ตารางมเมตร สถานที่ :  จ.กาญจนบุรี
November 13, 2013

ออกแบบร้านรองเท้า Clarks@เซนทรัล เชียงใหม่

ออกแบบร้านจำหน่ายรองเท้า Clarks ขนาดพื้นที่ : 70 ตารางเมตร สถานที่ : เซนทรัล เชียงใหม่
November 13, 2013

ออกแบบร้านขนม ปังอบ เบเกอรี่

ออกแบบร้านเบเกอรี่ ขนมปังอบ  kikisaru ขนาดพื้นที่ : 15 ตารางเมตร สถานที่ : เมกา บางนา