Portfolio

May 28, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน Gyproc @ชลบุรี

ออกแบบร้าน จำหน่าย และโชว์รูม วัสดุตกแต่งบ้าน พื้นที่โดยรวม 64 ตารางเมตร ตกแต่งพื้นที่จากอาคารพาณิชย์
May 28, 2013

ออกแบบร้าน ศูนย์จำหน่ายคอมพิวเตอร์ @ จ.สตูล

ออกแบบร้าน จำหน่ายสินค้า และศูนย์ซ่อม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิค พื้นที่โดยรวม 192 ตารางเมตร
May 3, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายชุด อุปกรณ์จักรยาน

ออกแบบร้าน จำนวนชุดนักกีฬา จักรยาน  จังหวัด ชลบุรี พื้นที่โดยประมาณ 35 ตารางเมตร  
April 27, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายหนังสือ @นครศรีธรรมราช

ออกแบบร้านจำหน่ายหนังสือ พื้นที่ ขนาด 80 ตารางเมตร ปรับปรุงจากร้านเดิม เพิ่มความทันสมัย สดใส และสว่าง  
April 27, 2013

ออกแบบร้าน เครื่องสำอาง สกินแคร์

ออกแบบร้าน เครื่องสำอาง สกินแคร์ ขนาดพื้นที่ 15 ตารางเมตร
April 6, 2013

ติดตั้งงาน ตกแต่งร้าน รองเท้า Clarks @ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านรองเท้า Clarks เซ็รทรัล ปิ่นเกล้า ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร รายละเอียด รีโนเวทร้านใหม่ทั้งหมด ดูแลงานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ  ปรับปรุงพื้นเดิม รวมทั้งงานเฟอร์นิเจอร์  ป้ายตกแต่ง และงานกราฟฟิคภายในร้าน ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 20 วัน  
April 6, 2013

ออกแบบร้าน รองเท้า Clarks @เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ออกแบบร้านรองเท้า Clarks  ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร
April 6, 2013

ออกแบบร้าน ชานมไข่มุก Chabongche @ Tops เซ็นทรัล อุบลราชธานี

ออกแบบร้านชานมไข่มุก ขนาดพื้นที่ 12 ตารางเมตร ระยะเวลาในการส่งมอบงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  10 วัน ใช้เวลาในการติดตั้งหน้างาน 1 วัน    
April 6, 2013

ออกแบบร้าน เครื่องดื่ม KUDAMONO @ Tops เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม KUDAMONO ขนาดพื้นที่ 15 ตารางเมตร
April 6, 2013

ออกแบบ supermarket พรานไพร @ พรานทะเล

        งานออกแบบ super market พรานไพร ขนาดพื้นที่ 70 ตารางเมตร สถานที่ : สมุทรสาคร
March 10, 2013

ตกแต่งภายใน ร้านรองเท้า Clarks @ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

งานผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านรองเท้า Clarks เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาส่งมอบงาน 10วัน ติดตั้งหน้างาน 1 คืน
February 26, 2013

งานผลิต และ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านแกลงคอมพิวเตอ์ @ ระยอง

งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระยะเวลาในการผลิต  14 วัน ติดตั้งหน้างาน 2 วัน