Portfolio

May 26, 2014

ออกแบบร้านก๋วยเตี๊ยว noodle

ออกแบบร้าน ลูกชิ้นและก๋วยเตี๋ยว ขนาดพื้นที่ : 110 ตารางเมตร
May 23, 2014

ออกแบบร้านกาแฟ Coffee&Coffee

ออกแบบร้านกาแฟ Coffee& Coffee ขนาดพื้นที่  : 16 ตารางเมตร
May 16, 2014

ตกแต่งร้านรองเท้า กระเป๋าแฟชั่น @The Mall บางกะปิ

งานตกแต่งภายในร้าน จำหน่ายรองเท้าแฟชั่น ขนาดพื้นที่ : 70 ตารางเมตร สถานที่ : เดอะ มอลล บางกะปิ ระยะเวลาส่งมอบงาน : 25 วัน
May 9, 2014

ออกแบบร้าน เบเกอรี่ Srifa Bakery@ราชบุรี

ออกแบบร้านจำหน่าย ขนม เบเกอรี่ เค้ก ขนาดพื้นที่ : 32 ตารางเมตร
May 9, 2014

ออกแบบร้าน SEOUL BAKERY

ออกแบบร้านปังเบเกอรี่ ขนมปังอบ ขนาดพื้นที่ : 20 ตารางเมตร สถานที่ : จ กรุงเทพ
May 9, 2014

ออกแบบร้าน จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

ออกแบบร้าน จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า P&Y ELECTRIC ขนาดพื้นที่ 64 ตารางเมตร สถานที่ : จังหวัด อยุธยา
May 9, 2014

ตกแต่งภายในร้านชุดชั้นใน Cherilon

ตกแต่งภายในร้าน เชอรีล่อน สถานที่ : เซนทรัล อุดรธานี ระยะส่งมอบงาน : 20 วัน
April 3, 2014

งานตกแต่งภายใน สถานเสริมความงาม@ สมุย

ตกแต่งภายใน สถานเสริมความงาม  nail spa ระยะเวลาในการส่งมอบงาน : 1 เดือน สถานที่ : สมุย
April 3, 2014

ตกแต่งภายในร้านทำผม @เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย

ตกแต่งภายใน ร้านทำผม Hair salon ระยะเวลาในการส่งมอบงาน : 30 วัน สถานที่ : สมุย
April 3, 2014

ออกแบบร้าน จำหน่ายแว่นตา Focus

ออกแบบร้าน จำหน่าย แว่นตา ขนาดพื้นที่ 160 ตารางเมตร สถานที่ : สุขุวิท
April 3, 2014

ออกแบบร้านเบเกอรี่ Ten Ten@ กาญจนบุรี

ออกแบบร้าน เบเกอรี่ Ten Ten ขนาดพื้นที่ :  24 ตารางเมตร สถานที่ : กาญจนบุรี
April 3, 2014

ออกแบบร้าน เชอรีล่อน

ออกแบบร้าน จำหน่ายชุดชั้นในสตรี ขนาดพื้นที่ : 48 ตารางเมตร สถานที่ : เซนทรัล อุดรธานี