Portfolio

September 2, 2011

ตกแต่งภายในร้านค้า ร้านกระเป๋า @เซ็นทรัล ลาดพร้าว

งานตกแต่งร้านค้า ร้านกระเป๋าแบรนด์เนม ANGEL  สถานที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว พื้นที่ในการตกแต่ง 40 ตารางเมตร รายละเอียดงาน  ทำเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ระบบไฟฟ้า ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 20 วัน
September 2, 2011

ออกแบบร้าน Nail Spa @สุขุมวิท

ขนาดพื้นที่ร้าน 47 ตารางเมตร
August 18, 2011

ออกแบบร้านเสื้อผ้า

ขนาดพื้นที่ร้าน 36 ตารงเมตร
August 5, 2011

รับออกแบบร้านเครื่องสำอาง@สยามนครินทร์ หาดใหญ๋

ขนาดพื้นที่ร้าน 20 ตารางเมตร
August 5, 2011

ร้านเสื้อผ้า Luph-Luph@Terminal 21

ขนาดพื้นที่ร้าน 12 ตารางเมตร
August 5, 2011

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง@บึงกาฬ

ขนาดพื้นที่ร้าน  14 ตารางเมตร
July 26, 2011

the espresso coffee shop@สยามนครรินทร์ หาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ร้าน 20 ตารางเมตร
July 26, 2011

ออกแบบบูท ร้านรองเท้า rockport @ หัวหิน

ขนาดพื้นที่ 25 ตารางเมตร ระยะเวลาในการส่งมอบ แล้วติดตั้งงาน 7 วัน
June 27, 2011

ออกแบบร้าน IT Plus@บุรีรัมย์

ขนาดพื้นที่ 70 ตารางเมตร
June 27, 2011

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม Quickly

ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร
June 17, 2011

รับออกแบบร้านค้า

June 8, 2011

ออกแบบร้าน Double-Dipping@ Digital Gateway สยาม

ขนาดพื้นที่ร้านค้า 9 ตารางเมตร