Portfolio

January 17, 2012

ออกแบบร้านรองเท้า @ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต

ขนาดพื้นที่ร้าน 48 ตารางเมตร
January 17, 2012

ออกแบบร้านชานมไข่มุก @SCB

ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร
January 17, 2012

ออกแบบร้าน สุขภาพดี @mega bangna

ขนาดพื้นที่ร้าน 82 ตารางเมตร
January 10, 2012

ออกแบบร้านแว่นตา RUDY PROJECT @เซ็นทรัล พระราม9

ออกแบบร้านแว่นตากีฬา นำเข้าจากต่างประเทศ Rody Project สถนที่ เซนทรัล พระรามเก้า พื้นที่โดยรวม  50 ตารางเมตร    
January 10, 2012

ออกแบบร้านรองเท้า ROCKPORT @เซ็นทรัลเวิล์ด

ขนาดพื้นที่ร้าน 70 ตารางเมตร
December 9, 2011

ตกแต่งภายในร้านค้า ร้านสปาเล็บ@ The Nail spa สุขุมวิท

        ขนาดพื้นที่ร้าน 47 ตารางเมตร  ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 20 วัน
December 9, 2011

ออกแบบร้านเสื้อผ้า Stang@เซ็นทรัล อุดรธานี

        ขนาดพื้นที่ร้าน 55 ตารางเมตร
December 9, 2011

ออกแบบร้าน sabuy sabuy@เซ็นทรัล อุดรธานี

        ขนาดพื้นที่ร้าน 38 ตารางเมตร
December 7, 2011

ร้านชานมใข่มุก Chabongche

          ขนาดพื้นที่ร้าน 12 ตารางเมตร
December 7, 2011

ออกแบบร้านชานมไข่มุก

   
November 22, 2011

ร้านชานมใข่มุก Chabongche@อิมพีเรียล

          ขนาดพื้นที่่ร้าน 20 ตารางเมตร
October 19, 2011

ออกแบบร้านค้า @สยามนครินทร์ หาดใหญ่

          จำหน่ายของเล่นเด็ก       เสื้อผ้าผู้ชาย       เครื่องสำอางนำเข้า       ชุดชั้นในสตรี ขนาดพื้นที่ร้าน 15 ตารางเมตร