Portfolio

October 19, 2011

ออกแบบร้าน CHOO@พังงา

          ขนาดพื้นที่ร้าน 40 ตารางเมตร
October 19, 2011

ออกแบบตกแต่ง Learning House@เซ็นทรัล พิษณุโลก

            ภาพการเข้าตกแต่ง ระยะเวลาในการติดตั้งงาน  7 วัน           ขนาดพื้นที่ 100 ตารางเมตร
September 29, 2011

ร้านเครื่องสำอาง @โคราช

      ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร
September 29, 2011

vintaze shop design @เซ็นทรัล พระราม9

        ขนาดพื้นที่ร้าน 28 ตารางเมตร
September 29, 2011

ออกแบบร้านจำหน่ายยา @สุพรรณบุรี

        ขนาดพื้นที่ร้าน 50 ตารางเมตร
September 2, 2011

ตกแต่งภายในร้านค้า ร้านกระเป๋า @เซ็นทรัล ลาดพร้าว

งานตกแต่งร้านค้า ร้านกระเป๋าแบรนด์เนม ANGEL  สถานที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว พื้นที่ในการตกแต่ง 40 ตารางเมตร รายละเอียดงาน  ทำเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ระบบไฟฟ้า ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 20 วัน
September 2, 2011

ออกแบบร้าน Nail Spa @สุขุมวิท

ขนาดพื้นที่ร้าน 47 ตารางเมตร
August 18, 2011

ออกแบบร้านเสื้อผ้า

ขนาดพื้นที่ร้าน 36 ตารงเมตร
August 5, 2011

รับออกแบบร้านเครื่องสำอาง@สยามนครินทร์ หาดใหญ๋

ขนาดพื้นที่ร้าน 20 ตารางเมตร
August 5, 2011

ร้านเสื้อผ้า Luph-Luph@Terminal 21

ขนาดพื้นที่ร้าน 12 ตารางเมตร
August 5, 2011

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง@บึงกาฬ

ขนาดพื้นที่ร้าน  14 ตารางเมตร
July 26, 2011

the espresso coffee shop@สยามนครรินทร์ หาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ร้าน 20 ตารางเมตร