Portfolio

August 5, 2011

รับออกแบบร้านเครื่องสำอาง@สยามนครินทร์ หาดใหญ๋

ขนาดพื้นที่ร้าน 20 ตารางเมตร
August 5, 2011

ร้านเสื้อผ้า Luph-Luph@Terminal 21

ขนาดพื้นที่ร้าน 12 ตารางเมตร
August 5, 2011

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง@บึงกาฬ

ขนาดพื้นที่ร้าน  14 ตารางเมตร
July 26, 2011

the espresso coffee shop@สยามนครรินทร์ หาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ร้าน 20 ตารางเมตร
July 26, 2011

ออกแบบบูท ร้านรองเท้า rockport @ หัวหิน

ขนาดพื้นที่ 25 ตารางเมตร ระยะเวลาในการส่งมอบ แล้วติดตั้งงาน 7 วัน
June 27, 2011

ออกแบบร้าน IT Plus@บุรีรัมย์

ขนาดพื้นที่ 70 ตารางเมตร
June 27, 2011

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม Quickly

ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร
June 17, 2011

รับออกแบบร้านค้า

June 8, 2011

ออกแบบร้าน Double-Dipping@ Digital Gateway สยาม

ขนาดพื้นที่ร้านค้า 9 ตารางเมตร
June 6, 2011

GiftShop design@สยามนครินทร์ หาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ร้าน 66 ตารางเมตร
June 6, 2011

ออกแบบร้าน PC TOOL@ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ขนาดพื้นที่ร้าน 10 ตารางเมตร
June 6, 2011

รับออกแบบ ร้านเครื่องสำอาง