Portfolio

February 27, 2012

ออกแบบร้านคอมพิวเตอร์ @จันทบุรี

ขนาดพื้นที่ร้าน 192 ตารางเมตร
February 27, 2012

ออกแบบร้านรองเท้า Clarks @เซ็นทรัล อุดรธานี

ขนาดพื้นที่ร้าน 56 ตารางเมตร
February 22, 2012

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง @Mega Bangna

ขนาดพื้นที่ร้าน 40 ตารางเมตร
January 28, 2012

ออกแบบร้านเสื้อผ้า @ โรบินสัน สุพรรณบุรี

ขนาดพื้นที่ร้าน 10 ตารางเมตร
January 28, 2012

ออกแบบร้าน เครื่องสำอาง @เซ็นทรัล อุดรธานี

ขนาดพื้นที่ร้าน 12.50 ตารางเมตร
January 28, 2012

ออกแบบร้านกระเป๋า@ พัทยา

– ขนาดพื้นที่ร้าน 30 ตารางเมตร
January 17, 2012

ออกแบบร้านรองเท้า @ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต

ขนาดพื้นที่ร้าน 48 ตารางเมตร
January 17, 2012

ออกแบบร้านชานมไข่มุก @SCB

ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร
January 17, 2012

ออกแบบร้าน สุขภาพดี @mega bangna

ขนาดพื้นที่ร้าน 82 ตารางเมตร
January 10, 2012

ออกแบบร้านแว่นตา RUDY PROJECT @เซ็นทรัล พระราม9

ออกแบบร้านแว่นตากีฬา นำเข้าจากต่างประเทศ Rody Project สถนที่ เซนทรัล พระรามเก้า พื้นที่โดยรวม  50 ตารางเมตร    
January 10, 2012

ออกแบบร้านรองเท้า ROCKPORT @เซ็นทรัลเวิล์ด

ขนาดพื้นที่ร้าน 70 ตารางเมตร
December 9, 2011

ตกแต่งภายในร้านค้า ร้านสปาเล็บ@ The Nail spa สุขุมวิท

        ขนาดพื้นที่ร้าน 47 ตารางเมตร  ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 20 วัน