Portfolio

June 4, 2013

งานตกแต่งภายในร้านค้า Better Vision

งานตกแต่งร้านแว่นตา Better Vision  หอแว่น เซ็นทรัลเวิล์ด พื้นที่โดยรวม 120 ตารางเมตร ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 30 วัน
June 4, 2013

ออกแบบร้าน กระเป๋า namfon@ siam square one

ออกแบบร้านกระเป๋าแบรนด์เนม พื้นที่ 20 ตารางเมตร
May 28, 2013

ออกแบบร้านสกินแคร์ SKIN THEORY @ทองหล่อ

ออกแบบร้าน สกินแคร์ พื้นที่โดยรวม 28 ตารางเมตร คอนเซปต์ ดูเรียบหรู น่าเชื่อถือ  
May 28, 2013

ตกแต่งภายใน ร้านค้า พรานไพร @สมุทรสาคร

ออกแบบ และตกแต่งภายใน รวมจนถึงป้ายตกแต่ง  ทั้งหน้าร้านและภายในร้าน พร้อมติดตั้งงานระบบไฟฟ้า พื้นที่โดยรวม 72 ตารางเมตร ระยะเวลาส่งมอบงาน 20 วัน
May 28, 2013

ออกแบบร้าน ศูนย์จำหน่ายคอมพิวเตอร์

ออกแบบร้าน จำหน่ายสินค้า และศูนย์ซ่อม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิค พื้นที่โดยรวม 192 ตารางเมตร
May 3, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายชุด อุปกรณ์จักรยาน

ออกแบบร้าน จำนวนชุดนักกีฬา จักรยาน  จังหวัด ชลบุรี พื้นที่โดยประมาณ 35 ตารางเมตร
April 27, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายหนังสือ

ออกแบบร้านจำหน่ายหนังสือ พื้นที่ ขนาด 80 ตารางเมตร ปรับปรุงจากร้านเดิม เพิ่มความทันสมัย สดใส และสว่าง
April 27, 2013

ออกแบบร้าน เครื่องสำอาง สกินแคร์

ออกแบบร้าน เครื่องสำอาง สกินแคร์ ขนาดพื้นที่ 15 ตารางเมตร
April 6, 2013

ติดตั้งงาน ตกแต่งร้าน รองเท้า Clarks @ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านรองเท้า Clarks เซ็รทรัล ปิ่นเกล้า ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร รายละเอียด รีโนเวทร้านใหม่ทั้งหมด ดูแลงานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ  ปรับปรุงพื้นเดิม รวมทั้งงานเฟอร์นิเจอร์  ป้ายตกแต่ง และงานกราฟฟิคภายในร้าน ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 20 วัน  
April 6, 2013

ออกแบบร้าน รองเท้า Clarks @เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ออกแบบร้านรองเท้า Clarks  ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร
April 6, 2013

ออกแบบร้าน ชานมไข่มุก Chabongche

ออกแบบร้านชานมไข่มุก ขนาดพื้นที่ 12 ตารางเมตร ระยะเวลาในการส่งมอบงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  10 วัน ใช้เวลาในการติดตั้งหน้างาน 1 วัน    
April 6, 2013

ออกแบบร้าน เครื่องดื่ม KUDAMONO

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม KUDAMONO ขนาดพื้นที่ 15 ตารางเมตร