Portfolio

April 7, 2011

ออกแบบร้านชานมใข่มุก

April 7, 2011

ออกแบบร้านเสื้อผ้าแฟชั่น

ออกแบบร้านขายเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายแฟชั่น ขนาดพื้นที่ : 12 ตารางเมตร สถานที่ : terminal 21
March 25, 2011

ออกแบบร้านกระเป๋า bags shop

March 22, 2011

ตกแต่งร้านเครื่องดื่มน้ำผลไม้

February 19, 2011

ออกแบบร้านชานมไข่มุก

February 19, 2011

ออกแบบร้านชานมไข่มุก

January 26, 2011

ออกแบบร้านกาแฟ coffee shop

January 22, 2011

ออกแบบร้านกาแฟ coffee shop

January 22, 2011

ออกแบบร้านชานมไข่มุก

January 19, 2011

ออกแบบร้านชานมไข่มุก tea milk

November 6, 2010

ออกแบบร้านน้ำหอม เครื่องสำอาง

September 20, 2010

ออกแบบร้านกาแฟ coffee shop