Portfolio

April 6, 2013

ติดตั้งงาน ตกแต่งร้าน รองเท้า Clarks @ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านรองเท้า Clarks เซ็รทรัล ปิ่นเกล้า ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร รายละเอียด รีโนเวทร้านใหม่ทั้งหมด ดูแลงานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ  ปรับปรุงพื้นเดิม รวมทั้งงานเฟอร์นิเจอร์  ป้ายตกแต่ง และงานกราฟฟิคภายในร้าน ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 20 วัน  
April 6, 2013

ออกแบบร้าน รองเท้า Clarks @เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ออกแบบร้านรองเท้า Clarks  ขนาดพื้นที่ 80 ตารางเมตร
April 6, 2013

ออกแบบร้าน ชานมไข่มุก Chabongche

ออกแบบร้านชานมไข่มุก ขนาดพื้นที่ 12 ตารางเมตร ระยะเวลาในการส่งมอบงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  10 วัน ใช้เวลาในการติดตั้งหน้างาน 1 วัน    
April 6, 2013

ออกแบบร้าน เครื่องดื่ม KUDAMONO

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม KUDAMONO ขนาดพื้นที่ 15 ตารางเมตร
April 6, 2013

ออกแบบ supermarket พรานไพร @ พรานทะเล

        งานออกแบบ super market พรานไพร ขนาดพื้นที่ 70 ตารางเมตร สถานที่ : สมุทรสาคร
March 10, 2013

ตกแต่งภายใน ร้านรองเท้า Clarks @ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

งานผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านรองเท้า Clarks เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาส่งมอบงาน 10วัน ติดตั้งหน้างาน 1 คืน
February 26, 2013

งานผลิต และ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ร้านแกลงคอมพิวเตอ์ @ ระยอง

งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระยะเวลาในการผลิต  14 วัน ติดตั้งหน้างาน 2 วัน
February 26, 2013

ออกแบบร้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้าไอที อ.แกลง จังหวัดระยอง พื้นที่โดยรวม 96 ตารางเมตร อาคารพาณิชย์ ปรับปรุงจากร้านเดิม เพื่อความทันสมัยมากขึ้น
February 26, 2013
ร้านเครื่องสำอาง

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง @ ดอนมือง

ร้านจำหน่าย สินค้าเพื่อความงาม พื้นที่โดยรวม 96 ตารางเมตร
February 26, 2013
ร้านเสื้อผ้า

ออกแบบร้าน ชุดเสื้อผ้าแฟชั่น

ออกแบบร้านชุดออกงาน ชุดราตรี พื้นที่โดยรวม 150 ตารางเมตร
February 26, 2013

ออกแบบร้าน จำหน่ายวิตามิน royal jelly @ สุขุมวิท

     
February 8, 2013

ออกแบบร้านขายสินค้าเพื่อความงาม และ ขายเครื่องสำอาง @ ชลบุรี

ร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อความงาม อาคารพาณิชย์ 1 คูหา พื้นที่โดยรวม 24 ตารางเมตร