Portfolio

July 12, 2012

ออกแบบร้านเสื้อผ้า @สระแก้ว

July 12, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายชุดกีฬา

ออกแบบร้านขายชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ขนาดพื้นที่ : 90 ตารางเมตร สถานที่ : จ. จันทบุรี
July 12, 2012

ออกแบร้านจำหน่ายรองเท้ากีฬา

July 12, 2012

ออกแบบร้านเสื้อผ้าเด็ก

ออกแบบร้านจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายสำหรับเด็ก ขนาดพื้นที่ : 10 ตารางเมตร สถานที่ : The Mall
July 12, 2012

ออกแบบร้านเสื้อผ้า

June 21, 2012

ออกแบบร้านชามนมไข่มุก @ เซียร์ รังสิต

ขนาดพื้นที่ร้าน 30 ตารางเมตร
June 21, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายกระเป๋า @แพทตินั่ม

ขนาดพื้นที่ 70 ตารางเมตร
June 21, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง @กรีน เพลส พลาซ่า

ขนาดพื้นที่ 48 ตารางเมตร
June 7, 2012

ออกแบบร้านรองเท้า @ซานโตรินี่ หัวหิน

June 7, 2012

ออกแบบร้านขายเครื่องสำอางง

ขนาดพื้นที่ร้าน7.6*3 ตร.ม.
June 7, 2012

ตกแต่งร้านชานมไข่มุก @เซ็นทรัล แอร์พอร์ท เชียงใหม่

  ตกแต่งร้านค้า ร้านชานมไข่มุก สถานที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ท ขนาดพื้นที่ : 15 ตารางเมตร ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 20 วัน
May 14, 2012

ออกแบบร้านรองเท้า