Portfolio

June 6, 2011

ออกแบบร้าน PC TOOL@ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ขนาดพื้นที่ร้าน 10 ตารางเมตร
June 6, 2011

รับออกแบบ ร้านเครื่องสำอาง

May 9, 2011

ตกแต่งภายในร้านค้า ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน Office Max@พิษณุโลก

ตกแต่งร้านค้า ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน สถานที่ พิษณุโลก พื้นที่อาคารพาณิชย์ 3 คูหา รายละเอียดงาน ผลิตงานเฟอร์เนเจอร์ และตกแต่งหน้าร้าน ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 20 วัน
May 9, 2011

ตกแต่งภายในร้านค้า ร้านเครื่องดื่ม ZippBar@Interchange Tower

ตกแต่งร้านค้า  พื้นที่ 20 ตารางเมตร ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 15 วัน ติดตั้งหน้างาน 1 คืน
May 6, 2011

shop design ร้านเสื้อผ้า @ terminal 21 อโศก

May 6, 2011

ออกแบบร้านรองเท้า Raya@ Terminal 21 Asok

May 6, 2011

ออกแบบร้านเครื่องดื่ม TeaSpinn

May 3, 2011

ออกแบบร้านเสื้อผ้า @Terminal 21 Asok

April 25, 2011

beauty clinic design @ นครปฐม

April 21, 2011

DARK shop design @Terminal 21 asok

April 12, 2011

Eng Eng shop design @Terminal 21 อโศก

April 12, 2011

ออกแบบร้านเสื้อผ้า triple nine@Terminal 21 อโศก