Portfolio

November 14, 2012
ร้านขนม

ออกแบบร้านขนม Mrs. fields @ เซ็นทรัลเวิลด์

ออกแบบร้าน mrs. fields พื้นที่ขนาด : 30 ตารางเมตร สถานที่ : เซ็รทรัลเวิลด์
November 14, 2012

ออกแบบร้านชานมใข่มุก Bubble T. Bar

ออกแบบ พร้อมตกแต่ง ร้านชานมใข่มุก พื้นที่โดยรวม 70-80 ตารางเมตร รายละเอียดของงาน ทำงานระบบทั้งหมด พร้อมงานระบบไฟฟ้า ก่อสร้าง ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 30 วัน
November 14, 2012

ออกแบบร้านชานมใข่มุก Bubble t.Bar

ออกแบบ พร้อมตกแต่ง ร้านชานมใข่มุก พื้นที่รวม 40 ตารางเมตร ระยะก่อสร้าง พร้อมส่งมอบงาน 20 วัน
October 26, 2012

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง @ชลบุรี

October 26, 2012

ออกแบบร้านจิลเวอรี่ @เมเจอร์รัชโยธิน

October 26, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง @เซ็นทรัล ขอนแก่น

October 26, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายสินค้าสปา @สมุย

October 12, 2012

ออกแบบร้านจำหน่าย ชุดนักเรียน

ออกแบบร้านอุปกรณ์ เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ชุดเครื่องแบบ ขนาดพื้นที่ : 100 ตารางเมตร สถานที่ : จ. สระแก้ว
October 12, 2012

ออกแบบร้านเครื่องสำอาง

October 12, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง @ หาดใหญ่

September 21, 2012

ออกแบบร้านจำหน่ายเสื้อผ้าเด็ก

ออกแบบร้านขายชุด เครื่องแต่งกายสำหรับเด็ก ขนาดพื้นที่ : 40 ตารางเมตร สถานที่ : พิษณุโลก
September 6, 2012

งานตกแต่งร้านเครื่องสำอาง สกินแคร์

งานตกแต่งภายใน ร้านเครื่องสำอางค์ ฮันนี่บิวตี้ พื้นที่โดยรวม 70 ตารางเมตร งานที่ต้องรับผิดชอบ คือการเขียนแบบ ดำเนินการก่อสร้าง ฝ้าเพดาน และการปรับปรุงพื้น ระบบไฟฟ้า ระบบงานเครื่องปรับอากาศ และงานเฟอร์นิเจอร์ ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 30 วัน