Portfolio

January 10, 2012

ออกแบบร้านแว่นตา RUDY PROJECT

ออกแบบร้านแว่นตากีฬา นำเข้าจากต่างประเทศ Rody Project สถนที่ เซนทรัล พระรามเก้า พื้นที่โดยรวม  50 ตารางเมตร    
January 10, 2012

ออกแบบร้านรองเท้า ROCKPORT @เซ็นทรัลเวิล์ด

ขนาดพื้นที่ร้าน 70 ตารางเมตร
December 9, 2011

ตกแต่งภายในร้านค้า ร้านสปาเล็บ@ The Nail spa สุขุมวิท

        ขนาดพื้นที่ร้าน 47 ตารางเมตร  ระยะเวลาในการส่งมอบงาน 20 วัน
December 9, 2011

ออกแบบร้านเสื้อผ้าแฟชั่น

        ออกแบบร้านขายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย แฟชั่น ขนาดพื้นที่ร้าน 55 ตารางเมตร
December 9, 2011

ออกแบบร้าน sabuy sabuy@เซ็นทรัล อุดรธานี

        ขนาดพื้นที่ร้าน 38 ตารางเมตร
December 7, 2011

ออกแบบร้านชานมไข่มุก

   
April 12, 2011

ออกแบบร้านเสื้อผ้าแฟชั่น

April 7, 2011

ออกแบบร้านเสื้อผ้าแฟชั่น

ออกแบบร้านขายเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายแฟชั่น ขนาดพื้นที่ : 12 ตารางเมตร สถานที่ : terminal 21
March 25, 2011

ออกแบบร้านกระเป๋า bags shop

November 6, 2010

ออกแบบร้านน้ำหอม เครื่องสำอาง

January 18, 2010

ออกแบบร้านแฟชั่น

November 30, 2009

ออกแบบร้านมินิมาร์ท