คำถามที่พบบ่อย

อยากทราบระยะเวลาในการออกแบบ

ในการออกแบบภาพ 3 มิตินั้น หลังจากได้รับข้อมูล เช่น ชื่อร้าน รูปแบบร้านที่ต้องการ และข้อมูลเพื่อประกอบการออกแบบ
จะได้รับแบบแรก ไม่เกิน 3-5 วัน และทุกๆ การแก้ไข จะใช้เวลาประมารณ 2-3 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการแก้ไข
ในกรณีส่งแบบเพื่ออนุมัติก่อสร้างในโครงการของห้างสรรพสินค้า ทางลูกค้าต้องมีการนำแบบเพื่อยื่นตรวจสอบก่อน ระยะในการยื่นกับโครงการ
ขึ้นอยู่กับทางโครงการเป็นผู้กำหนด  ถ้าทางโครงการมีระยะเปิดแน่นอน ถ้าแบ่งเป็นเวลาเป็น 2 ช่วง คือ ออกแบบ และก่อสร้าง งานก่อสร้าง ใช้เวลาอย่างน้อน 15-30 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และรายละเอียดในการดำเนินงาน


Message us