ตกแต่งภายในร้านมินิมาร์ท อาหารแช่แข็ง

Decorection praprai_01 Decorection praprai_02 Decorection praprai_04
Decorection praprai_05 Decorection praprai_06 Decorection praprai_07
Decorection praprai_08 Decorection praprai_09 Decorection praprai_10
Decorection praprai_11 Decorection praprai_12 Decorection praprai_13

ออกแบบ และตกแต่งภายใน รวมจนถึงป้ายตกแต่ง  ทั้งหน้าร้านและภายในร้าน

พร้อมติดตั้งงานระบบไฟฟ้า พื้นที่โดยรวม 72 ตารางเมตร

ระยะเวลาส่งมอบงาน 20 วัน

Message us